Buy iPass
Support

iPass Privacybeleid

Ingangsdatum: 11 mei 2018

Dit Privacybeleid biedt informatie over gegevens die we verzamelen, gebruiken en delen en beschrijft ons streven om de persoonsgegevens die we verzamelen op een respectvolle manier te gebruiken.

Wij van iPass, Inc. (‘iPass’, ‘wij’, ‘ons’) hechten veel waarde aan privacy, beveiliging en online veiligheid, die allemaal een belangrijk onderdeel zijn van onze essentiële missie: gebruikers van onze producten en diensten (‘u’, ‘uw’) wereldwijde mobiele connectiviteitstechnologie bieden die mensen en dingen veilig verbonden houdt op het best beschikbare netwerk. Bij iPass ontwerpen we onze producten en diensten voor mobiele apps standaard volgens het privacyprincipe en verzamelen we alleen de minimale hoeveelheid gegevens die nodig is om onze gebruikers een product of dienst te leveren.  Dit Privacybeleid (‘Beleid’) is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. 

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die we van onze klanten (‘Zakelijke klanten’) en individuen verkrijgen via onze websites, producten, mobiele applicaties (‘Apps’) en diensten (gezamenlijk de ‘Diensten’).

Wanneer u onze Diensten bezoekt of gebruikt, erkent u dat u dit Beleid heeft gelezen en de inhoud ervan begrijpt. Uw gebruik van onze Diensten en elk geschil over privacy is onderhevig aan dit Beleid en onze Dienstvoorwaarden (inclusief toepasselijke beperkingen op schadevergoeding en de beslechting van geschillen).

Naarmate iPass evolueert, kunnen onze activiteiten veranderen en kunnen we dit Beleid op elk gewenst moment bijwerken als we het passend achten om die wijzigingen te weerspiegelen. Waar de wijzigingen van materieel belang zijn, zullen we ze hier van tevoren plaatsen en, als de wijzigingen waarschijnlijk van invloed zijn op u persoonlijk, zullen we ook proberen om rechtstreeks contact met u op te nemen (zoals via e-mail als we uw e-mailadres hebben). Het is belangrijk dat u van tijd tot tijd controleert of u de meest recente versie van dit Beleid heeft gelezen.

Waarom verzamelen we informatie en gegevens?


We vertrouwen op bepaalde informatie om onze onderneming te runnen. In sommige gevallen kan deze informatie gegevens bevatten die kunnen worden gebruikt om een bepaald individu te identificeren, ook wel aangeduid als Persoonlijke informatie. In dit Beleid zullen we meerdere voorbeelden geven van hoe Persoonlijke informatie die we verzamelen, kan worden gebruikt en waarom het belangrijk is. Zakelijke klanten van iPass kunnen iPass bijvoorbeeld Persoonlijke informatie verstrekken om iPass te helpen haar Diensten aan klanten of medewerkers van de Zakelijke klanten te leveren. Enkele van de redenen waarom we persoonlijke informatie verzamelen, zijn onder andere:

 • het leveren van onze producten en diensten, inclusief onze Apps en onze website (‘Site’), en deze in de loop van de tijd verbeteren;
 • onze relatie met u, personaliseren en beheren inclusief het bieden van klantenondersteuning;
 • onderzoeken van, reageren op en beheren van vragen of evenementen; en
 • werken met en reageren op wetshandhavingsinstanties en toezichthouders.

Welke soorten Persoonlijke informatie verzamelen we?


Hieronder volgen voorbeelden van het type Persoonlijke informatie dat mogelijk wordt verzameld. De specifieke soort verzamelde informatie is afhankelijk van de gebruikte Diensten:

 • verificatie-informatie (inclusief e-mailadres en wachtwoord);
 • informatie over het Apparaat (inclusief unieke ID’s voor computers, tablets of telefoons om te bevestigen dat ze in aanmerking komen voor gebruik van de Dienst);
 • Sessiegegevens (inclusief toegangspuntinformatie en locatie-informatie om de Dienst in staat te stellen gebruikers te verbinden met de best beschikbare verbinding).
 • Optionele gegevens (met betrekking tot iPass Zakelijke klanten kan iPass gebruikersnamen verzamelen voor facturerings- en geschiktheidsdoeleinden en Ad-ID)

Sessiegegevens, inclusief geaggregeerde gebruiksstatistieken, zijn over het algemeen niet persoonlijk identificeerbaar. Aan de andere kant kan het zijn dat sommige van deze Sessiegegevens, alleen of in combinatie met uw Persoonlijke informatie, uw identiteit kunnen onthullen. In dergelijke gevallen behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonlijke informatie. Sessiegegevens worden in veel gevallen automatisch verzameld door systemen of technologie zoals cookies (zie de sectie over automatisch verzamelde informatie hieronder).

Hoe verzamelen wij informatie?


Wij verzamelen informatie van onze Zakelijke klanten om namens u de Dienst aan u te leveren, automatisch door uw gebruik van onze Diensten en, in sommige gevallen, rechtstreeks van u.

Voor persoonsgegevens die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (‘AVG’), vertrouwen we op verschillende rechtsgrondslagen om de gegevens te verwerken. Deze omvatten wanneer de verwerking noodzakelijk is om een contract uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan iPass is onderworpen, en voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals het verbeteren, personaliseren en ontwikkelen van de Diensten, en het bevorderen van veiligheid en beveiliging zoals hierboven beschreven.

Onze Site kan publiek toegankelijke blogs of communityforums bevatten. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die op deze gebieden wordt verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Voor het aanvragen van verwijdering van Persoonlijke informatie voor onze blog of communityforum, neemt u contact met ons op via privacy@ipass.com.

Site-informatie die automatisch wordt verzameld: Wanneer u onze Site gebruikt of ermee communiceert, ontvangen en bewaren wij informatie die door uw activiteit is gegenereerd, zoals Sessiegegevens, en andere informatie die automatisch wordt verzameld via uw browser of mobiele apparaat. Deze informatie kan uw IP-adres bevatten; browsertype en versie; voorkeurstaal; geografische locatie met behulp van het IP-adres, de locatie van een toegangspunt dat u gebruikt tijdens het gebruik van de Dienst, of de GPS- of draadloze technologie op uw apparaat; besturingssysteem en computerplatform; aankoopgeschiedenis; de volledige Uniform Resource Locator (URL) clickstream naar, via en van onze Site, inclusief datum en tijd; alle zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd; en delen van onze Site die u heeft bezocht. We kunnen ook de duur van uw bezoek en het aantal keren dat u de Diensten bezoekt en aanschaft of gebruikt, registreren. We kunnen u één of meer unieke ID’s toewijzen om uw toekomstige bezoeken bij te houden.

In de meeste gevallen wordt deze informatie gegenereerd door verschillende volgtechnologieën. Volgtechnologieën kunnen ‘cookies’, ‘flash-LSO’s’, ‘web beacons’ of ‘web bugs’ en ‘clear GIF’s’ omvatten. U kunt lezen over hoe we cookies en andere volgtechnologieën gebruiken in onze Cookieverklaring en ook leren over de keuzes die u kunt maken om het gebruik ervan te beperken.

Hoe gebruiken wij Persoonlijke informatie?

Levering van de Dienst.
iPass gebruikt Persoonlijke informatie alleen voor doeleinden die betrekking hebben op het leveren van de Dienst namens iPass Zakelijke klanten of anderszins om de Dienst te verbeteren. iPass zal uw Persoonlijke informatie gebruiken en verwerken: (a) in verband met de levering van de Dienst; (b) om uw gegevens op te nemen in databases beheerd door iPass voor beheer, levering, facturering en afstemming, verificatie van uw identiteit, onderhoud, ondersteuning en productontwikkeling, fraudedetectie en -preventie, klant- en klantengebruikanalyse en rapportage en klantgerichte toepassing van beleidslijnen als onderdeel van onze dienstverlening. iPass kan ook Sessiegegevens gebruiken om contact op te nemen met derden in verband met ongepast gebruik van de Dienst of overtreding van iPass-beleid.

Zakelijke gebruiken. We kunnen Persoonlijke informatie gebruiken voor zakelijke doeleinden, inclusief om:

 • het gedrag van gebruikers bij het gebruik van iPass-producten en -diensten te analyseren om voorkeuren aan te passen;
 • IPass-accounts aan te maken en te beheren;
 • klantenondersteuning te bieden, abonnementen te beheren en te reageer op verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • onze websites, producten, diensten en advertenties aan te passen, te meten en verbeteren;
 • potentiële of feitelijke claims, aansprakelijkheden, verboden gedrag en criminele activiteiten te voorkomen, detecteren, identificeren, onderzoeken, erop te reageren en er tegen te beschermen;
 • te voldoen aan en handhaven van toepasselijke wettelijke vereisten, overeenkomsten en beleidslijnen; en
 • andere activiteiten uit te voeren die in overeenstemming zijn met dit beleid.

Verwerking als onderdeel van de Diensten. We verwerken bepaalde informatie ook als een integraal onderdeel van onze Diensten. Als u één van onze Apps installeert of één van onze diensten gebruikt, werkt de software op de achtergrond van uw computersysteem of apparaatomgeving om specifieke taken uit te voeren, waaronder:

 • bepalen van de kwaliteit van beschikbare netwerktoegangspunten;
 • intrusie-opsporing, -preventie, en -bescherming;
 • netwerkbescherming; en
 • gegevenscodering.

Wanneer delen we Persoonlijke informatie?


We respecteren het belang van privacy. Anders dan zoals bepaald in dit Beleid, verkopen wij uw Persoonlijke Informatie niet, noch delen wij het met niet-gelieerde derden voor hun eigen marketinggebruik, tenzij we uw toestemming hebben of als wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In het algemeen kunnen we de informatie die we verzamelen openbaar maken, inclusief Persoonlijke informatie, om onze levering van de Diensten of communicatie met klanten (bijvoorbeeld aan serviceproviders die namens ons taken uitvoeren) te vergemakkelijken, onze activiteiten uit te voeren, onze Diensten te adverteren of te promoten, om veranderingen in of overdrachten van ons bedrijf mogelijk te maken, zoals vereist door de wet of met uw toestemming.

We kunnen Persoonlijke informatie op de volgende manieren delen:

 • Huidige en toekomstige leden van de iPass-groepsbedrijven voor de doeleinden die worden beschreven in dit Beleid, zoals: (i) diensten verlenen (bijv. registratie en klantenondersteuning); (ii) helpen bij het detecteren en voorkomen van illegale handelingen en schendingen van onze beleidslijnen; en (iii) gids voor onze beslissingen over onze producten, diensten en communicatie.
 • Geautoriseerde serviceproviders die diensten voor ons uitvoeren (inclusief clouddiensten, gegevensopslag, klantenondersteuning en facturering). Onze contracten met onze serviceproviders omvatten toezeggingen dat ze ermee akkoord gaan het gebruik van Persoonlijke informatie te beperken en te voldoen aan privacy- en beveiligingsnormen die minstens even streng zijn als de voorwaarden van dit Privacybeleid. Houd er rekening mee dat als u Persoonlijke informatie rechtstreeks aan een derde partij verstrekt, bijvoorbeeld via een link op de Dienst, de verwerking meestal is gebaseerd op hun normen (die mogelijk niet hetzelfde zijn als die van iPass).
 • Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk en gepast is om fysieke, financiële of andere schade, letsel of verlies te voorkomen, inclusief bescherming tegen fraude.
 • Aan legale, gouvernementele of gerechtelijke autoriteiten, zoals opgedragen of vereist door die autoriteiten of toepasselijke wetgeving, of met betrekking tot een legale activiteit, zoals in reactie op een dagvaarding of onderzoek naar vermoedelijke illegale activiteiten (inclusief het identificeren van degenen die onze diensten gebruiken voor illegale activiteiten). We behouden ons het recht voor activiteiten aan de hand van wetshandhavingsinstanties te melden waarvan we van mening zijn dat ze illegaal zijn.
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een overname, fusie, verkoop van activa of een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht waarbij vrijwel al onze activa of functies zijn betrokken en waarbij Persoonlijke informatie wordt overgedragen of gedeeld als onderdeel van de bedrijfsmiddelen (op voorwaarde dat iPass blijft bestaan om maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van Persoonlijke informatie te beschermen en de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte worden gesteld alvorens persoonlijke informatie aan een nieuwe entiteit te verstrekken).
 • Met anderen na het verkrijgen van uw toestemming. Als we Persoonlijke informatie anders dan zoals toegestaan of beschreven in dit beleid willen delen, bieden we u de keuze om u aan te melden voor dit delen en kunt u ervoor kiezen ons te instrueren de informatie niet te delen.

iPass deelt uw Persoonlijke informatie niet met niet-gelieerde derden voor hun eigen marketinggebruik zonder uw toestemming.

We kunnen Sessiegegevens of niet-Persoonlijke informatie openbaar maken die is geaggregeerd of geanonimiseerd, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij?


We gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de Persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen. Onze beveiligingscontroles zijn ontworpen om een passend niveau van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te behouden. We testen regelmatig onze website, datacenters, systemen en andere bedrijfsmiddelen op beveiligingskwetsbaarheden.

iPass gebruikt commercieel redelijke beveiligingstechnologie zoals codering (wanneer u ons informatie zoals inloggegevens verstrekt), firewalls en andere beveiligingsprocedures om de nauwkeurigheid en beveiliging van uw Persoonlijke informatie en Sessiegegevens te helpen beschermen en om ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Wat voor controle heb ik over mijn Persoonlijke informatie?


Omdat iPass de Dienst aan u levert namens haar Zakelijke klanten op basis van een contract, moeten gebruikers rechtstreeks contact opnemen met de Zakelijke klant om correctie, toegang of verwijdering van Persoonlijke informatie die aan uw account is gekoppeld, aan te vragen. Als de Zakelijke klant vervolgens verzoekt dat iPass aan uw verzoek voldoet, zal iPass binnen 30 werkdagen op het verzoek reageren.

Gegevensbewaring
We bewaren uw Persoonlijke informatie zolang uw account bestaat of waar nodig om u de Dienst te bieden. Dit omvat gegevens die u of anderen aan ons hebben verstrekt en gegevens die zijn gegenereerd door uw gebruik van de Dienst. In sommige gevallen kiezen we ervoor bepaalde informatie in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm te bewaren.

Onze internationale operaties en gegevensoverdrachten
Wij zijn internationaal actief en kunnen informatie die is verzameld in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar de Verenigde Staten overdragen voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid.

Wij zijn onderworpen aan het toezicht van de Amerikaanse Federal Trade Commission en blijven verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die we overdragen aan anderen die deze namens ons verwerken.

Links naar andere websites en diensten
Onze Site of Diensten kunnen links bevatten naar andere websites of diensten voor uw gemak en informatie. Deze websites of diensten kunnen worden beheerd door bedrijven die niet zijn gelieerd aan iPass. Gelinkte websites of diensten hebben mogelijk hun eigen privacybeleidslijnen of -kennisgevingen. We raden u ten zeerste aan deze te herzien als u die websites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of het gebruik van websites die niet zijn gelieerd aan iPass.

iPass heeft geen controle over de sites van derden die toegankelijk zijn via de Site of via het gebruik van de Diensten. Dit Privacybeleid is dus niet van toepassing op informatie die wordt verstrekt aan sites van derden of wordt verzameld door de derden die deze gebruiken. Voordat u een site van een derde partij bezoekt en voordat u informatie aan derden verstrekt, dient u uzelf op de hoogte te stellen van de privacybeleidslijnen en -praktijken van de derde partij en dient u naar eigen inzicht de nodige stappen te ondernemen om uw privacy te beschermen.

Andere talen
Dit document is alleen ter informatie vertaald in de lokale taal. In het geval van een discrepantie tussen de vertaalde versie en de Engelse versie, zal de Engelse versie de overhand hebben.

Contact met ons
Met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke informatie, fungeert iPass voornamelijk als een verwerker namens haar Zakelijke klanten, die optreden als de verwerkingsverantwoordelijke. Stuur eventuele vragen door aan de Zakelijke klant die iPass heeft ingeschakeld om u de Dienst aan te bieden.

Voor gevallen waarin iPass optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonlijke informatie, of als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@ipass.com of door ons te schrijven op:

T.a.v.: Legal Department
3800 Bridge Parkway, Suite 200
Redwood Shores, CA 94065, VS